Als deelnemer verklaart u:

• Kennis te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit waarop deze activiteit betrekking heeft.

• Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf of degenen die aan de activiteit deelneemt aan de organisatoren hebben gemeld.

• Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten deel te nemen aan de activiteiten.

• Fysiek in staat zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.